Tag Archives: roszczepienie

Rozszczep wargi i podniebienia – kiedy operacja?

To pytanie zadaje sobie pewnie większość rodziców, u których dziecka stwierdzono którąś z powyższych wad. Każdy specjalista może [...]

Karmienie dziecka z rozszczepem wargi lub podniebienia

Każde dziecko potrzebuje odpowiedniego pokarmu, aby prawidłowo się rozwijać. Dla dzieci z rozszczepem podniebienia pojawia się problem [...]
Powered by: Wordpress